بررسی اقتصادی مونیتورینگ کیفیت برق در نگهداری تجهیزات الکتریکی- 11

بررسی اقتصادی مونیتورینگ کیفیت برق در نگهداری تجهیزات الکتریکی - بخش یازدهم

voltage sag و undervoltage ( کاهش ولتاژ)
از اغتشاشاتی که باعث کاهش ولتاژ میشود می توان به voltage sag و undervoltage اشاره کرد که مطابق استاندارد IEEE1159 در دو طبقه تغییرات کوتاه مدت ولتاژ و تغییرات بلند مدت ولتاژ قرار گرفته است .
voltage sag مطابق استاندارد IEEE1159 بصورت کاهش در مقدار موثر (RMS) ولتاژ از 0.1 تا 0.9 مقدار نامی برای مدت زمان نیم سیکل تا یک دقیقه تعریف می شود، بعنوان مثال  " 80 درصد sag " به یک اختلال که منجر به کاهش ولتاژ نامی به اندازه 0.8 ولتاژ نامی می شود اشاره دارد . voltage sag دو مشخصه مهم دارد :
1- مشخصه دامنه که بصورت اختلاف بین مقدار نامی دامنه ولتاژ و مقدار اندازه گیری شده دامنه ولتاژ تعریف می شود.
2- مدت زمانی که voltage sag ادامه می یابد.
از مهمترین عواملی که موجب voltage sag در سیستم می شود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- راه اندازی بارهای بزرگ مانند کوره های الکتریکی یا موتورهای الکتریکی که جریان های راه اندازی معادل 6 تا 8 برابر جریان نامی از شبکه دریافت می کند .
2- افزایش شدید و ناگهانی بار در شبکه های با امپدانس نسبتا زیاد
3- اتصال کوتاه در سیستم قدرت مانند عیب تکفاز به زمین
بدلیل وقوع voltage sag تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورها ، شینه ها ،کلیدها،ترانسفورماتورهای ولتاژوجریان صدمه ندیده و کارآنها ادامه می یابد اما سرعت ماشینهای القایی ، توان راکتیو تولیدی بانک خازنی ، میزان روشنایی لامپ ها نیز کاهش می یابد.
Under voltage مطابق استاندارد IEEE1159 بصورت کاهش مقدار موثر ( RMS ) ولتاژ به کمتر از %90 مقدار نامی در مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه تعریف می شود. چون این پدیده طبق تعریف بیش از یک دقیقه طول می کشد بطور معمول می توانند توسط تجهیزات تنظیم ولتاژ کنترل شوند بنابراین می توان آنرا در محدوده تغییرات طولانی مدت ولتاژ طبقه بندی نمود.
از مهمترین عوامل بوجود آورنده under voltage می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- اتصال بار بزرگ و قطع بانک های خازنی بزرگ
2- تنظیم نادرست تپ ترانسفورمرها
3- کلید زنی اجزای کلیدی شبکه قدرت ( مانند از مدار خارج شدن یک ترانسفورمر)
4- تغییرات بار شبکه مانند در مدارقراردادن بارها یا خارج ساختن منابع تولید
چنانچه under voltage در حدود 70 تا 80 درصد ولتاژ نامی قرارگیرد باعث از کارافتادن کنترل کننده ها ، افزایش تلفات گرمایی و تغییرات در سرعت موتورهای الکتریکی می شود همچنین باعث کاهش توان راکتیو خروجی در بانک خازنها و کاهش کارایی آنها میشود.
با پایش ولتاژ شبکه و مدیریت آن میتوان در بخش نگهداری تجهیزات الکتریکی با روش قابلیت اطمینان قرار داشته باشیم و از مزیت مهم آن که افزایش طول عمر تجهیزات و کاهش هزینه ها است برخوردار خواهیم شد.

بازدید 2702 دفعه