بررسی اقتصادی مونیتورینگ کیفیت برق در نگهداری تجهیزات الکتریکی -10

بررسی اقتصادی مونیتورینگ کیفیت برق در نگهداری تجهیزات الکتریکی - بخش دهم

 یک مورد از عوامل تاثیر گذار در عملکرد  و خرابی تجهیزات الکتریکی حساس  تغییرات بلند مدت ولتاژ است که بنا بر تعریف هر گونه انحراف در مقدار موثر ولتاژ در فرکانس نامی برای زمان بیشتر از یک دقیقه را شامل می گردند . تغییرات میتواند به صورت اضافه ولتاژ یا کاهش ولتاژ یا قطعی بلند مدت رخ دهند . اضافه ولتاژ بلند مدت سبب خرابی تجهیزات الکترونیکی و کاهش طول عمر کابل ها ‘ شینه‌ها ‘ کلیدها و موتورهای الکتریکی می شود . یکی از دلایل اضافه ولتاژ بلند مدت تنظیمات نادرست تپ چنجر ترانس های توزیع  منصوبه در پست برق می باشد در این رابطه  گزارش خرابی تجهیزات الکتریکی در بخش روشنایی و تاسیسات در یک مرکز مخابراتی منطقه 7 تهران که بطور مرتب اعلام میشد مورد بررسی قرار میدهیم : با اندازه گیری لحظه ای بعمل آمده از مقدار ولتاژ در تابلوی برق اصلی در ساختمان فوق حدود 390 ولت در حالت بارداری کامل بوده که مشخص شد که ولتاژ مرکز در وضعیت نرمال قرار ندارد اما برای تحلیل دقیقتر از وضعیت موجود ولتاژ تحویلی دستگاه پاور آنالایزر پرتابل در تابلوی اصلی توزیع برق ساختمان نصب و یکهفته رکورد گیری انجام و مقادیر اندازه گیری ثبت و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.بالاترین ولتاژ خطی اندازه گیری شده 416 ولت و کمترین آن 390 ولت بود با نتایج اندازه گیری بدست آمده مشخص گردید که تپ چنجر در وضعیت پایین قرار گرفته و بابیستی در وضعیت اصلی قرارگیرد . این موضوع به شرکت برق توزیع اطلاع و اصلاح گردید اما برای روشن شدن موضوع تنظیم ولتاژ را در ترانس های توزیع یادآور میشوم. تقریبا تمام ترانسفورماتورهای توزیع مورد بهره داری از شبکه مجهز به تپ چنجر یا کلید تنظیم ولتاژ هستند . مهمترین دلیل استفاده از تپ چنجر در ترانس  تنظیم ولتاژ ثانویه ترانسفورماتورمیباشد چرا که با افزایش یا کاهش بار ولتاژ خروجی ترانس نیز تغییر کرده که با استفاده از کلید تنظیم ولتاژ میتوان آنرا تصحیح نمود محاسبات مربوط به تغییرات ولتاژ با کمک تپ چنجر بر خلاف آنچه که ممکن است بنظر آید بسیار آسان بوده و همگی از فرمول طلایی n1/n2 =  V1/V2 = I2/I1 تبعیت می کنند .تغییرات ولتاژ براثر عملکرد تپ چنجر با ذکر مثالی از یک ترانس توزیع دنبال می کنم همانگونه که از فرمول طلایی ترانس نیز مشخص است ولتاژ و جریان ثانویه تابعی است از نسبت تبدیل ترانس یا نسبت تعداد دور ثانویه به اولیه است با تغییر این نسبت ( مثلا تغییر تعداددور اولیه یا حتی ثانویه ) می توان ولتاژ و جریان ثانویه را نیز تغییر داد .راحتترین روش محاسبه ولتاژهای خروجی در هر تپ محاسبه نسبت تبدیل در آن تپ می باشد. در ترانس  توزیع داریم:
تپ اصلی (دو) :
n = n1/n2 = v1/v2 = 20000/400 = 50
تپ پائین (یک):
n = n1/n2 = v1/v2 = 21000/400 = 52.5
تپ بالا (سه):
n = n1/n2 = v1/v2 = 19000/400 = 47.5
✅ حال به راحتی می توان ولتاژهای خروجی را (بافرض ثابت بودن ولتاژ اولیه) و با کمک این نسبت تبدیلها حساب کرد:
تپ اصلی (دو):
V2= V1/n = 20000/50 = 400v
تپ پائین (یک):
V2= V1/n = 20000/52.5 = 381v
تپ بالا (سه):
V2= V1/n = 20000/47.5 = 421v
✅ پس با کمک تپ چنجر، ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور می تواند در سه حالت 381 ولت، 400 ولت و 421 ولت تنظیم گردد.

با مونیتورینگ کیفیت برق و مدیریت پارامترهای آن میتوان اطمینان حاصل کرد که در بخش نگهداری تجهیزات الکتریکی با روش قابلیت اطمینان قرار گرفته ایم واز مزایای مهم آن که همان کاهش هزینه ها و صرفه جویی انرژی است برخوردار خواهیم شد.

بازدید 2907 دفعه