پروژه های فنی در دست اقدام

پروژه های فنی در دست اقدام

ارجاعات پروژه های مسکونی سازمان نطام مهندسی تهران 

نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1879 مترمربع خ شریعتی – منطقه 3 شهرداری تهران 
نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 2847 مترمربع خ باهنر -  منطقه 1 شهرداری تهران 

نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 2861 مترمربع خ شریعتی   – منطقه 3 شهرداری تهران  

نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1366 مترمربع  خ مدنی شمالی – منطقه 8 شهرداری تهران
نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1378 مترمربع خ کارگر شمالی- منطقه 6 شهرداری تهران 
نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 2100 مترمربع بزرگراه حکیم خ گیشا –  منطقه 2 شهرداری تهران

نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1310 مترمربع خ اعجازی - منطقه 1 شهرداری تهران 

 

تاریخ بروزرسانی 1401/04/16

 

 

بازدید 3053 دفعه آخرین ویرایش در %ب ظ، %16 %646 %1401 ساعت %14:%تیر