وب سایت

در مورد وب سایت :

سیستم های توزیع برق با توجه به افزایش استفاده از تجهیزات الکترونیکی  یا بارهای غیرخطی در حال تبدیل شدن به سیستم های پیچیده و آلوده هستند که سبب کاهش کیفیت برق می شوند ، کیفیت نا مناسب برق تاثیرگذار بر روی بارهای حساس مانند تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در مراکز صنعتی و بیمارستانی و آزمایشگاهی و تجهیزات الکتریکی مدرن مانندکنترل کننده های میکروپروسسورهای و المان های الکترونیک قدرت است و حساسیت این تجهیزات به نوبه خود باعث عملکرد نامناسب آنها  خواهد شد ، در بعضی موارد هم اشکلات در شبکه های توزیع برق و پدیده های طبیعی مانند قطعی برق کوتاه مدت و افزایش یا کاهش لحظه ای ولتاژ و جریان هجومی و نامتعادلی ولتاژ و فلیکر و صاعقه میتوانند سبب کاهش کیفیت برق شوند ، هدف از مونیتورینگ شبکه برق مشاهده و تجزیه و تحلیل پارامترهای الکتریکی کیفیت برق بطور همزمان و منطبق بر استانداردهای جهانی است که بتوان بطور سریع عوامل تاثیر گذار در کاهش کیفیت برق را شناسایی و درجهت رفع آن تصمیم صحیح و اصولی اتخاذ نمود.

امروزه یافتن راهکارهایی برای صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمانها بدلیل کاهش هزینه ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است با ارایه اصول صحیح و مراحل دقیق ممیزی  و مدیریت انرژی میتوان مراتب بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه های آن را هموار ساخت.

هدف از راه اندازی این وب سایت، آشنایی با خدمات تخصصی مدیر وب سایت در زمینه طراحی و نظارت تاسیسات برقی ‘ مدیریت انرژی (برق) و مونیتورینگ کیفیت و مصرف برق میباشد ، در راستای این هدف تلاش میشود تعاریف، استانداردها و مقالات و آموزش و  سایر مدارک و مستندات مرتبط جمع آوری و در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

شنبه 92/11/8  مصطفی شاملو

بازدید 1702 دفعه